Contactgroep Nederlandse Militaire Post

AANTEKENEN
bij de Nederlandse veldpost

Auteur : Gerard Gaarthuis


© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©
Van 1904 tot en met 1927 werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het Nederlandse Post & Telegraaf aantekensysteem. Veldpostkantoren waren in of in de nabijheid van P&T postkantoren gevestigd en werden bemand door P&T personeel. Vanaf 1927 werden er op de veldpostkantoren aantekenstroken gebruikt met het opschrift Veldpost. In 1952 veranderde de tekst Veldpost in NAPO ( Netherlands Army Post Office ).

Het aangetekende systeem vormt vanaf 1951 de basis van het Nederlandse veldpostsysteem. De verzending van gewone brieven, pakjes en pakketten vindt plaats, direct naast de aangetekende post. Natuurlijk zijn er uitzonderingen geweest. Onder andere de invoervoorschriften van de Douane bepaalde regelmatig de verzendweg van de Veldpost.

De Universal Post Union (UPU) en PTT-Post voorschriften en regelgeving zijn uitgangspunt bij de verwerking van aangetekende veldpostzendingen.

Voor de uitwisseling van aangetekende postzendingen tussen een veldpostkantoor en een militaire eenheid en tussen militaire eenheden onderling worden Defensie postregelingen en voorschriften gebruikt.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©
Aantekenen bij de Veldpostdienst is onder te verdelen in:
 • aantekenen op permanente veldpostkantoren


Aangetekende envelop verzonden van Veldpostkantoor nr.8 Stelling Den Helder naar Assen, voorzien van een aantekenstrook Veldpostkantoor nr.8 No 35, verzonden op 7 december 1939.
 • aantekenen op veldpostkantoren ingezet bij vredesmissies


Aangetekende envelop verzonden van NAPO 92, Split, Kroatië op 22 oktober 1994 naar NAPO 80 te Lukavac, Bosnië, voorzien van een aantekenstrook NAPO 92 Veldpostkantoor VLDPKTR 358.
 • aantekenen op tijdelijke veldpostkantoren tijdens oefeningen


Aangetekende envelop van een oefening NAPO 280, te La Courtine, Frankrijk verzonden naar Oosterwolde op 10 augustus 1962.
 • aantekenen op tijdelijke veldpostkantoren bij opendagen van de krijgsmachtdelen en jubilea


Aangetekende envelop van de Tentoonstelling "Het Leger" in 1939.
 • aantekenen opgestart bij facteurs, zoals op schepen van de Koninklijke Marine of bij kleine eenheden van de andere krijgsmachtdelen


Aan te tekenen envelop afkomstig van de facteur van NAPO 899 Ramstein (en NAPO 860 Birkenfeld) Adjudant J.Janssen. Adjudant J.Janssen verzond 2 girobetaalkaarten en bestelde 36 boekjes met "decemberpostzegels" De envelop is op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht aangetekend gemaakt. R-strook NAPO, Centraal Veldpostkantoor, ctrvldpkt 857.


      
Op de achterzijde staat een afdruk van het veldpostdagtekeningstempel Nr 46 d.d. 3 december 1987. Dit stempel was in gebruik bij het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©
Speciale aanteken regelingen bij de Nederlandse Veldpost zijn:
Ambtshalve aantekenen van:
 • expressenpostzendingen
 • setjes girobetaalkaarten
 • geld
 • postpakketten
 • Regeling aantekenen en Amsterdam Inklaring ( Extra Depêche) Voorbeeld volgt z.s.m.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©
Aantekenen bij het ministerie van Oorlog en zijn opvolgers zijn onder te verdelen in:
 • aantekenen op kazernes in Nederland


Envelop verzonden van Ermelo (Gld) Legerplaats naar Utrecht op 13 januari 1961, voorzien van de R-strook ERMELO (Gld) Legerplaats Eml. 5469.
 • aantekenen op de ordonnansroutes van de diverse krijgsmachtdelen, deels samen met de Veldpostdienst.


Aangetekende brief van Maastricht naar Seedorf (BRD).
 1. De afzender: Commandant Geneeskundig / Tandheelkundige verzorgingsgroep C-Gnk/Thkvzggp te Maastricht.
 2. De geadresseerde: Kantonnements Zieken Verbijf (KZV) te Seedorf NAPO 880.
 3. De betekenis van het stempel AANTEKENEN MAASTRICHT NR. MT 051 is het aangetekend maken van de brief op het verbindingscentrum Maastricht van het Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht (CVKL). Nr. MT 051 is het volgnummer.
 4. De betekenis van het stempel C-Vbdcen Utrecht en het volgnummer Ut 172 is de registratie van het eindpunt binnen het ordonnanssysteem van het CVKL. Nr. Ut 172 werd gebruikt voor registratie en de overdracht aan het loket van het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht. Aldaar is de brief "veldpost"aangetekend gemaakt middels de R-strook NAPO 500 nr. 159.
 5. Nr. 26/378 of 215 staat waarschijnlijk voor het nummer uit het voortgangscontrole register van het Veldpostkantoor te Seedorf NAPO 880.
        Op de achterzijde staat een afdruk van het Veldpost-dagtekeningstempel Nr. 83. d.d. 10 december 1988.
        Dit is het aankomststempel van het Veldpostkantoor in Seedorf.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©
Aantekenen bij postkantoren op Interneringsdepots, Kampen bij en Legerplaatsen bij, zijn in te delen in:
 • interneringsdepots


      Envelop van Hattem Interneringsdepot naar Luxemburg, voorzien van een R-strook HATTEM INTERNERINGSDEPOT NO 401, doorgestreept en gewijzigd in nr 151. De envelop is gecensureerd door het VIII. Armeekorps CÖLN - Deutz.
 • Kamp bij ....


      Envelop van Kamp bij Nunspeet naar kamp II te Zeist, voorzien van een gestempelde R-strook "Kamp bij Nunspeet No 320". De envelop is geopend door de militaire autoriteit i.v.m. het toepassen van censuur.
 • Legerplaats bij ....


      Brief van de Legerplaats bij Zeist naar Brooklyn USA, voorzien van een R-strook gestempeld "LEGERPLAATS BIJ ZEIST No 227".
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - G.C.M. Gaarthuis ©