WELKOM

Middels dit portal willen wij u toegang verschaffen tot de informatie die bij ons en op het web beschikbaar is omtrent de Nederlandse Militaire Postmerken.
Tevens willen wij natuurlijk de bekendheid van dit posthistorische onderwerp uitbreiden en het verzamelen en onderzoeken van dit gebied aanmoedigen.
De aan de rechterzijde genoemde catalogi en overige onderwerpen zijn altijd in bewerking. Kom dus regelmatig terug om uw versie te controleren.