Contactgroep Nederlandse Militaire Post

DEFINITIES m.b.t. de VELDPOST

Om te voorkomen dat we vol overtuiging en langdurig langs elkaar heen praten
hebben we wat definities opgesteld opdat we weten wat we bedoelen.Permanent

Veldpostkantoor met een permanente veldpostverbinding
( van 1960 tot heden )

 1. Een veldpostkantoor is bemand met opgeleid veldpostpersoneel, tot 1989 uitsluitend PTT - POST personeel;
 2. Op een veldpostkantoor is het mogelijk om;
  1. Gewone postzendingen aan te nemen;
  2. Postzegels, briefkaarten en adreswijzigingen te kopen;
  3. Postzendingen aangetekend te maken;
  4. Postzendingen als postpakket ( verzekerd) te verzenden;
  5. Gewone post uit te reiken;
  6. Aangetekenden en postpakketten uit te reiken.
 3. Sommige veldpostkantoren hebben ook een bestelwijk ten behoeve van de gestationeerde gezinnen van het Defensie personeel. Daartoe zijn extra NAPO- nummers en straatcodes beschikbaar gesteld zoals bijvoorbeeld voor de bestelwijk in Bergen bij Hohne NAPO 870 en NAPO 881 voor de bestelwijk in Zeven bij Seedorf;
 4. Er kan een postbankrekening worden geopend;
 5. Er is een verhuisservice zoals bij de PTT / TPG in Nederland. De lopende maand + 3 extra maanden wordt de privé post nagestuurd naar het nieuwe adres;
 6. Tijdens vakanties en uitzendingen kan post worden bewaard;
 7. Voor gezinnen die niet in een vastgestelde bestelwijk wonen bestaat de mogelijkheid om een postbus te openen. Daartoe zijn per veldpostkantoor codes beschikbaar gesteld;
 8. Van 1927 tot en met 1997 hadden alle veldpostkantoren een eigen aantekenstrook voorzien van de tekst veldpostkantoor of NAPO ( gevolgd door een nummer) of een combinatie daarvan;
 9. Aantekenen met waarde aangifte is vanaf 1965 niet meer mogelijk;
 10. Een veldpostkantoor heeft in de regel meerdere ( onderdeels) facteurs als klant;
 11. Een veldpostkantoor heeft 1 of meerdere dagtekeningstempels VELDPOST in gebruik.
 12. Vanaf 1 juli 1997 gebruiken de veldpostkantoren de R-stroken voorzien van een barcode.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©
Facteur met een permanente veldpostverbinding
( van 1960 tot heden )

Indien een kleine eenheid permanent in het buitenland verblijft loont het niet om een veldpostkantoor mee te sturen.
Het onderdeel dient dan uit eigen personeel een facteur aan te wijzen.

 1. De facteur krijgt een opleiding op het Centraal veldpostkantoor te Utrecht, speciaal gericht op zijn bestemming;
 2. De facteur zorgt voor de ontvangst, distributie en het verzendt gereed maken van de post;
 3. Een facteur kan een postzending niet aangetekend maken en ook geen verzekerde postpakketten aannemen;
 4. Een facteur kan wel aan te tekenen postzendingen aannemen. Het aantekenen zelf geschiedt in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor. Gedurende de reis van zijn permanente bestemming naar Utrecht is zo'n postzending een aan te tekenen postzending;
 5. Op het Centraal Veldpostkantoor werden tot 1997 de R-stroken van dat kantoor gebruikt zoals hieronder afgebeeld:
  daarna werden de R-stroken met barcode ingevoerd
 6. Een facteur kan wel aangetekende postzendingen uitreiken;
 7. Een facteur heeft formulieren om een aan te tekenen postzending aan te nemen. Vanuit Utrecht kreeg hij tot 2002 een formulier om een aangetekende postzending uit te reiken. Vanaf 2002 moet een facteur zelf zijn administratie bijhouden en berichten aankomst postzending uitschrijven;
 8. Een facteur heeft formulieren om postzakken over te dragen aan de aangewezen transporteur van zijn permanente bestemming naar Utrecht-Veldpost;
 9. Een facteur heeft een zegeltang PERFRA-tang met een NAPO, NP of MPO inscriptie aangevuld met een volgnummer om de te verzenden postzakken te verzegelen.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©

Uitzending

Veldpostkantoor tijdens een uitzending
( 1962 t/m 2002 )

Tijdens een uitzending kunnen meerdere veldpostkantoren worden ingezet.

 1. Een veldpostkantoor is bemand met opgeleid veldpostpersoneel;
 2. Tijdens een uitzending richt het veldpostpersoneel een of meerdere veldpostkantoren in;
 3. Op een veldpostkantoor is het mogelijk om:
  1. Gewone postzendingen aan te nemen;
  2. Postzegels te kopen;
  3. Postzendingen aangetekend te maken;
  4. Postzendingen als postpakket ( verzekerd) aan te nemen;
  5. Gewone post uit te reiken;
  6. Aangetekenden en postpakketten uit te reiken.
 4. Van 1962 tot en met 1997 hadden alle veldpostkantoren een eigen aantekenstrook voorzien van de tekst NAPO of veldpostkantoor of een combinatie daarvan;
 5. NAPO 5500 was een van de Veldpostkantoren in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, NAPO 77 een Veldpostkantoor in Italie, Villafranca
 6. Aantekenen met waarde aangifte is vanaf 1965 niet meer mogelijk;
 7. Een veldpostkantoor heeft in de regel meerdere ( onderdeels) facteurs als klant;
 8. Een veldpostkantoor heeft 1 of meerdere dagtekening-stempels VELDPOST in gebruik.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©
Facteur tijdens een uitzending.
(Van 1969 tot heden )

Indien er een kleine militaire eenheid wordt uitgezonden
loont het niet om een veldpostkantoor mee te sturen.
Het uit te zenden onderdeel dient dan een facteur aan te wijzen.

 1. De facteur krijgt een opleiding op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht, speciaal gericht op zijn uitzending;
 2. Deze facteur zorgt voor de ontvangst, distributie en het verzendt gereed maken van de post;
 3. Een facteur kan een postzending niet aangetekend maken en ook geen verzekerde postpakketten aannemen;
 4. Een facteur kan wel aan te tekenen postzendingen aannemen. Het aantekenen geschiedt in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor. Gedurende de reis van het uitzendgebied naar Utrecht is zon postzending een aan te tekenen postzending;
 5. Een facteur kan wel aangetekende postzendingen uitreiken;
 6. Een facteur heeft formulieren om een aan te tekenen postzending aan te nemen. Vanuit Utrecht kreeg hij tot 2002 een formulier om een aangetekende postzending uit te reiken. Vanaf 2002 moet een facteur zelf zijn administratie bijhouden en berichten aankomst postzending uitschrijven;
 7. Een facteur heeft formulieren om postzakken over te dragen aan de aangewezen transporteur van het uitzendgebied naar Utrecht Veldpost;
 8. Een facteur heeft een zegeltang PERFRA-tang met een NAPO, NP of MPO inscriptie aangevuld met een volgnummer om de te verzenden postzakken te verzegelen.
 9. Vanaf medio 2001 heeft elke facteur een boekje met TPG aantekenstroken. Alle te verzenden aangetekende postzendingen worden voorzien van een aantekenstrook uit dit boekje en zijn nu vanaf de facteursbestemming tot de geadresseerde, AANGETEKEND.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©

Oefening

Veldpostkantoor tijdens een oefening
( van 1951 tot 2002 )

Tijdens een oefening kunnen meerdere veldpostkantoren worden ingezet.

 1. Een veldpostkantoor is bemand met opgeleid veldpostpersoneel, in de regel afkomstig uit de vaste bezetting van het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht. Tijdens grote oefeningen werd er ook wel reservepersoneel opgeroepen;
 2. Tijdens een oefening richt het veldpostpersoneel een of meerdere veldpostkantoren in;
 3. Op een veldpostkantoor is het mogelijk om:
  1. Gewone postzendingen aan te nemen;
  2. Postzegels te kopen;
  3. Postzendingen aangetekend te maken;
  4. Postzendingen als postpakket ( verzekerd) aan te nemen;
  5. Gewone post uit te reiken;
  6. Aangetekenden en postpakketten uit te reiken;
  7. Van 1951 tot en met 1997 hadden alle veldpostkantoren een eigen aantekenstrook voorzien van de tekst VELDPOST of NAPO ( gevolgd door een nummer) of een combinatie daarvan;
 4. Vanaf 1 juli 1997 worden de R-stroken voorzien van een barcode gebruikt;
 5. Aantekenen met waarde aangifte is vanaf 1965 niet meer mogelijk;
 6. Een veldpostkantoor heeft in de regel meerdere ( onderdeels) facteurs als klant;
 7. Een veldpostkantoor heeft 1 of meerdere dagtekeningstempels VELDPOST in gebruik.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©
Facteur tijdens een oefening
( van 1957 tot heden )

Indien er een kleine eenheid voor een oefening tijdelijk in het buitenland verblijft, dan loont het niet
om een veldpostkantoor mee te sturen.

 1. De oefenende eenheid dient een facteur aan te wijzen;
 2. De facteur krijgt een opleiding op het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht, speciaal gericht op zijn bestemming;
 3. De facteur van de eenheid zorgt voor de ontvangst, distributie en het verzendt gereed maken van de post;
 4. Een facteur kan een postzending niet aangetekend maken;
 5. Een facteur kan wel aan te tekenen postzendingen aannemen. Het aantekenen geschiedt in Utrecht op het Centraal Veldpostkantoor. Gedurende de reis van het oefengebied naar Utrecht is zo'n postzending een aan te tekenen postzending;
 6. Op het Centraal Veldpostkantoor werden tot 1997 de R-stroken van dat kantoor gebruikt zoals:
 7. Vanaf 1997 wordt de R-strook met barcode gebruikt;
 8. Een facteur kan wel aangetekende postzendingen uitreiken;
 9. Een facteur heeft formulieren om een aan te tekenen postzending aan te nemen. Vanuit Utrecht kreeg hij tot 2002 een formulier om een aangetekende postzending uit te reiken. Vanaf 2002 moet een facteur zelf zijn administratie bijhouden en berichten aankomst postzending uitschrijven;
 10. Een facteur heeft formulieren om postzakken over te dragen aan de aangewezen transporteur van het oefengebied naar Utrecht-Veldpost;
 11. Een facteur heeft een zegeltang PERFRA-tang met een NAPO, NP of MPO inscriptie om de te verzenden postzakken te verzegelen.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©

Filatelie

Filatelie Veldpostkantoor
( van 1958 tot en met heden )

 1. Een Filatelie Veldpostkantoor is bemand met opgeleid veldpostpersoneel, in de regel afkomstig uit de vaste bezetting van het Centraal Veldpostkantoor te Utrecht of van een permanent Veldpostkantoor.
 2. Tijdens een evenement richt het veldpostpersoneel een veldpostkantoor in;
 3. Op een Filatelie Veldpostkantoor is het mogelijk om:
  1. Gewone postzendingen aan te nemen;
  2. Postzegels te kopen;
  3. Postzendingen aangetekend te maken;
  4. Gelegenheidsenveloppen of kaarten te kopen.
 4. Van 1958 tot en met 1997 hadden alle Filatelie Veldpostkantoren een "eigen" aantekenstrook voorzien van de tekst:
  1. NAPO of "NAPO"
  2. NAPO aangevuld met een stempel zoals PARAAT
  3. NAPO Veldpostkantoor
  4. Een speciaal voor een gelegenheid verstrekte R-strook;
 5. Vanaf 1997 gebruikt de veldpostdienst R-stroken voorzien van een barcode;
 6. Op 1 juli 1997 is de nieuwe aantekenregeling ingegaan. De Vlootdagen werden in 1997 gehouden van 3 tot en met 6 juli.
 7. Aantekenen met waarde aangifte is vanaf 1965 niet meer mogelijk;
 8. Een Filatelie Veldpostkantoor heeft 1 of meerdere dagtekeningstempels VELDPOST in gebruik;
 9. Tijdens Opendagen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en tijdens de Vlootdagen van de Koninklijke Marine werden ook wel Filateliestempels gebruikt;
 10. Het Filateliestempel Koninklijke Marine veldpost wordt sinds 2002 niet meer gebruikt omdat het afgebeelde fregat uit de vaart is genomen.
 11. Om aandacht te schenken aan een Open Dag was het ook mogelijk om een of meerdere frankeermachines die bij het Ministerie van Defensie in gebruik waren, te voorzien van een speciale stempelvlag;
 12. Ook was het mogelijk om voor een Open Dag een of meerdere stempelmachines van PTT POST te voorzien van een speciale stempelvlag.
© Copyright 2007 Contactgroep Nederlandse Militaire Post ©