veldpost, napo , hoofdexpeditie, expeditie, sorteerkantoor, distributiekantoor, kantoor, catalogus, handboek, overzicht, verzamelen, veldpostverzamelaar, collect, hobby, fieldpost, feldpost, internering, militair, military, poststempel, postmerken, censuur, pow, uitzending, oefening, postmarks, philatelie, philatelist, filatelie, philately, philatelic, stamp, cover, catalog, collectable